Privacy policy

vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo, gevestigd resp. Schoonboeke 28, 9600 Ronse; Jeronymus Lauwerijnstraat 91, 9988 Watervliet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
AIV naam is de Functionaris Gegevensbescherming van vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo. Hij is te bereiken via resp. aiv@vzwcovla.com , aiv@cov-deinze-eeklo.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar vragenoverpersoonsgegevens@domein.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via resp. aiv@vzwcovla.com, aiv@cov-deinze-eeklo.be vzw COVLA en COV Deinze-Eeklo heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Google reCAPTCHA privacy verklaring

You acknowledge and understand that the reCAPTCHA API works by collecting hardware and software information, such as device and application data, and sending these data to Google for analysis. The information collected in connection with your use of the service will be used for improving reCAPTCHA and for general security purposes. It will not be used for personalized advertising by Google. Pursuant to Section 3(d) of the Google APIs Terms of Service, you agree that if you use the APIs that it is your responsibility to provide any necessary notices or consents for the collection and sharing of this data with Google. For users in the European Union, you and your API Client(s) must comply with the EU User Consent Policy currently located at https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html.