Cursus: Werken met en vanuit de werkelijkheid

In te schrijven t.e.m. di. 5 februari 2019 1 keer gegeven 1 sessie Wim De Cock di. 15 januari 2019 19:21

Stap voor stap verkennen we organisatievormen die het mogelijk maken in te spelen op de interesses van de kinderen. Om vanuit hun werkelijkheid te starten.

Vanuit deze stimulerende aanpak verrijken we de ideeën van de kinderen, ontdekken we welke stappen er moeten gezet worden, reiken we hulpmiddelen aan die kinderen op weg zetten naar zelfstandig werken, grijpen we de kansen om op natuurlijke wijze vakoverschrijdend te werken, …

Kortom, we brengen de werkelijkheid in de klas. De werkelijkheid van de kinderen. Deze zeer kindgerichte aanpak zorgt voor wonderlijke avonturen in je klas. We bekijken hoe we dit kunnen koppelen aan leerdoelen zodat je de verschillende domeinen van de leergebieden ‘mens en maatschappij’ en ‘wetenschap en techniek’ niet uit het oog verliest. We reflecteren over onze eigen aanpak, staan stil bij succeservaringen maar oefenen ook onszelf in anders en breder evalueren.

Inschrijven

Sessiegroep #1

Maximum aantal personen: 99

Sessie #1
Wanneer

ma. 11 februari 2019
19:30 - 21:30

U bent te laat om u in te schrijven.

Omschrijving sessies

Sessie #1

De druk op schoolteams is enorm. Jullie worden geconfronteerd met leermethodes die waardevol kunnen zijn, met de druk vanuit inspectie en koepels en niet het minst met de to do’s van begeleiders en pedagogen. Soms zou je vergeten dat de leerkracht, en met hem, de leerling in de focus van het pedagogisch handelen moeten staat.

Het Centrum voor onderwijsvernieuwing Oost-Vlaanderen, heeft zich tot doel gesteld de leerkracht te (her)bevestigen in hun centrale opdracht als verstrekker van opvoeding en onderwijs. In november kregen de kleuterleerkrachten de kans om hun lesgeven te organiseren vanuit de leefwereld van de kleuter. Op 11 februari 2019 brengen we dit item voor de leerkrachten van de lagere school en hun leidinggevenden. Om dit te realiseren nemen we Greet Herssens, medewerker van het Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs (Cego vorming en consuling, Leuven) onder de arm.

Zij doet dit als volgt:
Stap voor stap verkennen we deze organisatievorm die het mogelijk maakt om in te spelen op de interesses van de kinderen. Om vanuit hun werkelijkheid te starten.

Vanuit deze stimulerende aanpak verrijken we de ideeën van de kinderen, ontdekken we welke stappen er moeten gezet worden, reiken we hulpmiddelen aan die kinderen op weg zetten naar zelfstandig werken, grijpen we de kansen om op natuurlijke wijze vakoverschrijdend te werken, …

Kortom, we brengen de werkelijkheid in de klas. De werkelijkheid van de kinderen. Deze zeer kindgerichte aanpak zorgt voor wonderlijke avonturen in je klas. We bekijken hoe we dit kunnen koppelen aan leerdoelen zodat je de verschillende domeinen van de leergebieden ‘mens en maatschappij’ en ‘wetenschap en techniek’ niet uit het oog verliest. We reflecteren over onze eigen aanpak, staan stil bij succeservaringen maar oefenen ook onszelf in anders en breder evalueren.

Directeur, profiteer van dit aanbod. Volg deze vorming als team. Jullie hoeven daarvoor geen verre reis te maken, geen duur cursusgeld te betalen want deze voordracht gaat door in jouw buurt!!! Deze vorming richt zich zowel tot schoolteams als tot individuele deelnemers.