digitaleschool.be

Lijst met thema's voor Godsdienst

Aantal: 20 Terug

Boeddhisme
Het Chinese boeddhisme in hoofdlijnen.
Boeddha, Nirvana, re´ncarnatie, lama´sme, Tibet, tempel, draak.

Christendom
Allemaal sites over het Christendom.

Christus-moza´ek
Puzzel een moza´ek van Christus bij elkaar.

Damiaan
Korte voorstelling van Pater Damiaan

Damiaan - de grootste Belg
Site van Damiaan als grootste Belg. Filmpjes en geluidsfragmenten.

Damiaan - levenslijn
De levenslijn van Pater Damiaan

Eerste Communie
Op zoek naar eerste-communievieringen ?

Godsdiensten
Jodendom - Christendom, RKK - Islam - Hindoe´sme, Boeddhisme - Allerlei, Protestantse Kerk - New-age - Sekten

Godsdiensten
Ga mee op een speurtocht langs een regenboog aan godsdiensten!

Godsdienstoorlogen
Luther, Calvijn, Hendrik VIII, godsdienstoorlogen, contra-reformatie.
Christendom en Kerk beheersten 15 eeuwen lang de samenleving. De geestelijkheid had een steeds belangrijkere rol gekregen in de op het bovenaardse gerichte Middeleeuwen. Het gezag van de Kerk werd onaantastbaar. Maar op den duur kwam er veel kritiek op de levenswandel van de geestelijken en op hun uitleg van de Bijbel. Veel katholieken hadden zich zelfs zo ver van de officiŰle kerk verwijderd dat de inquisitie hen als ketters beschouwde en soms heftig vervolgde. De humanist Erasmus bekritiseerde in zijn boekje "Lof der Zotheid" scherp het luxeleven van de hoge geestelijkheid en de onwetendheid van de lage geestelijkheid.

Hindoe´sme
Het Hindoe´sme: ontstaan, goden, festivals, heilige plaatsen, verhaal van Boeddha en Ganesh, video van een tempel, een school en een crematie.

Islam
Allemaal sites over de Islam, Mekka, Allah, Mohammed, profeet, bedevaartsoord.

Jodendom
Allemaal sites over het Jodendom. Jahwe, Jood, IsraŰl, profeet.

Kerknet
Kerk in Vlaanderen.

Nabbi - site voor kinderen
Ben jij tussn 8 en 12 jaar oude en wil jij op een leuke manier lezen en leren over Jezus, geloven, God en bijbel ? Dan is Nabbi jouw site.

Pesten - Plagen
Wat is pesten en wat is plagen? Kan je er iets aan doen ?

Religie
Portaalsite over religie.

Tao´sme
Volgens het Tao´sme is alles in een perfecte harmonie, een harmonie die niet statisch is, maar in voortdurende verandering, een voortdurend wisselend evenwicht. Het erkent dat alles zijn tegendeel heeft. Dat niets kan bestaan zonder dat tegendeel en dat er voor alles zijn tijd is.

Thomas
Basisonderwijs
Leerplan
Werkplan kleuteronderwijs
Leerplan lager onderwijs
Uitleg bij de leerlijn voor het basisonderwijs
Lesimpulsen basisonderwijs
Basisonderwijs
Kleuteronderwijs Lager onderwijs Buitengewoon lager onderwijs
2,5-jarigen 3-jarigen 4-jarigen 5-jarigen Eerste cyclus Tweede cyclus Derde cyclus
Occasionele onderwerpen

Wereldgodsdiensten
Deze site geeft een overzicht van de belangrijkste punten van de 5 grote religies.
Naast elkaar het ontstaan, stichter, god/goden, openbaring, heilige boeken, leer, leefregels, richtingen, organisatie en verspreiding vergeleken.
Hindoe´sme
Boeddhisme
Jodendom
Christendom
Islam